SU-Headquarters Helsinki
SLAVIC WORLD - FINNO-UGRIC WORLDThe Finno-Ugrian and the Slavic worlds have been in touch with one another for many centuries. However, there are many who are still unaware of it, and the great number of Slavic and Finno-Ugrian peoples may be a surprise. Also, the cultures and traditions of our neighbouring countries are not generally well-known. Several of the Finno-Ugrian peoples, such as the peoples of Komi, Mari, Mansi, Hanti, Vepsä and Saame live on Russian territory with the status of an autonomous state: they have their own administration and bilingualism. On the other hand, in Estonia, in the midst of Finno-Ugrian world, there is a large Slavic minority (0,5 million people).

Culture could well work as a good bridge to bring our peoples together. That way we could also learn to know our own culture and our ethnic relatives better.

 

For more information on Slavic cultures, go to our website

http://slavia-slavialand.tripod.com
(suomeksi)


Suomalaisugrilainen ja slaavilainen maailma ovat olleet monien vuosisatojen ajan kosketuksissa toisiinsa. Monet eivät kuitenkaan tiedä asiasta, ja slaavilaisten ja suomalaisugrilaisten kansojen suuri lukumäärä saattaa yllättää. Myöskään naapurikansojemme kulttuurit ja perinteet eivät ole yleisesti tunnettuja. Monet suomalaisugrilaiset kansat, kuten komit, marit, mansit, hantit, vepsät ja saamet asuvat Venäjän alueella, ja heillä on autonomisen tasavallan asema: heillä on oma hallintonsa ja kaksikielinen asema. Toisaalta Virossa, keskellä suomalaisugrilaista maailmaa, asuu suuri slaavilainen vähemmistö (n 0,5 miljoonaa ihmistä).

Kulttuuri voisi toimia hyvänä siltana kansojemme lähentämisessä. Sitä kautta oppisimme tuntemaan myös omaa kulttuuriamme ja sukulaiskansojamme paremmin.

 

Lisätietoja slaavilaisista kulttuureista löydät sivuiltamme

http://slavia-slavialand.tripod.com


(русский)


В Европе существуют три основные группы языков - это финно-угорские, романо - германские, и, конечно, славянские..


Славянский и финно-угорский миры живут в тесном соприкосновении уже на протяжении многих веков, но немногие знают достаточно друг о друге. Многие даже не знают сколько на самом деле славянских и сколько финно-угорских народов, а что уж говорить о общем знании о наших языках, культурах, обычаях.. На территории России живет большинство финно-угорских народов таких как коми, Мари-эл, Манси, Ханты, Вепсы, Саамы... Можно напомнить, что в составе Российской Федерации статус республик имеют Карелиа, Мари-Эл, Коми, Мордовия, остальные финно-угорские народы имеют статус автономии.

В то же самое время в финно-угорском мире живет значительная славянская община, точнее, в Эстонии почти полмиллиона человек.


Культура могла бы стать надежным мостом, связывающим наши народы. Через нее мы научились бы лучше познавать свою культуру и культуру родственных народов.
больше информации o нами найдете на нашем вебсайте http://slavia-slavialand.tripod.com